Ahvenanmaan itsehallinnon laajentaminen tai supistaminen. Säästöä 3 miljardia

Ahvenanmaa on Suomelle kustannus. Ahvenanmaalle maksettava tasoitusmaksu on 200 miljoonaa ja verotasoitusmaksu 96 miljoonaa (2023). Ahvenanmaalaisilla on paljon erillisoikeuksia kuten Yle-verosta sekä kiinteistöverosta vapautuminen. Ahvenanmaalle myönnetään myös vuosittain miljoonia varustamotukina. Ahvenanmaan ei pidä olla Suomelle taloudellinen rasite. Itsehallintoa on laajennettava koskemaan myös verotusoikeutta, tai Ahvenanmaa pitää liittää tasavertaisena maakuntana osaksi manner-Suomea. Molemmat vaihtoehdot mahdollistavat tasoitusmaksujen ja varustamotukien lopettamisen. Verotusoikeus = veroparatiisi. Tätähän ahvenanmaalaiset ovat aina halunneet.

Lähde: Valtion talousarvioesitykset 2022–2023