TOTUUS VAIETUISTA VANTAAN VELOISTA JA TULEVISTA INVESTOINTI SUUNNITELMISTA

Kirjoitettu 7.6.2021

Kunnan perustehtävä on tuottaa palveluja asukkailleen. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. laadukkaita terveydenhoito-, vanhus- ja koulutuspalveluita. Kaikki nämä hyvät palvelut ovat vaarassa heikentyä, koska Vantaa on ylivelkaantumisen tiellä. Vantaan omat suorat velat ovat tällä hetkellä 1 miljardi ja Vantaan omistamien yhtiöiden kautta velat ja vastuut ovat myös 1 miljardi. Vantaan kokonaisvelat ja vastuut ovat siis tällä […]

VANTAAN RATIKKA ON JO SUSI ENNEN SYNTYMÄÄNSÄ

Kirjoitettu 24.5.2021

Kuntavaalit 2021 tulevat olemaan koko Vantaan historian tärkeimmät vaalit. Tulevan valtuuston poliittinen väri tulee ohjaamaan Vantaan taloudellista kehitystä vuosikausiksi. Mikäli vasemmistovihreä ryhmittymä (SDP, Vihreät ja Vasemmisto) saa enemmistön tulevaan valtuustoon, Vantaa tulee ajautumaan taloudelliseen kriisiin. Valtakunnan päättäjien ajama Suomelle tuhoisa politiikka tulee olemaan arkipäivää myös Vantaalla. Käytännössä tämä tarkoittaa velkaantumisen massiivista lisääntymistä, turhia ja tuottamattomia […]

KUNNAN OMA TOIMINTA VAIKUTTAA YRITYSTEN MENESTYKSEEN

Kirjoitettu 10.5.2021

Vantaata vaivaa piittaamattomuus koskien pk-yritysten hyvinvointia. Olen itse tehnyt pitkän uran eli 35 vuotta yrittäjänä ja monet liiketoimintani toimipaikoista ovat sijainneet lähiöissä asuinrakennusten alakerrassa. Kaiken kokemani perusteella on minulla mittava ja hyvin perusteltu näkemys yrittäjyyden ongelmista kasvavissa lähiöissä. Koko kunnan sydän on asemakaavoissa ja niiden toimivuudessa. Kun asemakaavat ovat nykyisin usein suunniteltu ideologisten aatteiden perusteella, […]

LÄÄKKEET HYVÄÄN TULEVAISUUTEEN OSA 2

Kirjoitettu 5.5.2021

Tällä hetkellä Vantaan verotulot ovat melko voimakkaassa laskussa ja työttömyys nousussa . Vantaa siis tarvitsee nopeita ratkaisuja negatiivisen kierteen katkaisemiseen Ratkaisu vantaan talous ongelmiin kaksiosainen. Ensimmäiseksi on vahvistettava jo nyt toiminnassa olevia yrityksiä. Tukea Vantaa voi antaa monella eri tavalla. Yritykset voisivat hankia riskitöntä työvoimaa uudesta Vantaan omistamasta henkilöstövuokrausyksiköstä. Tämä olisi ratkaisu pitkäaikaistyöttömille ja vaikeasti […]

LÄÄKKEET HYVÄÄN TULEVAISUUTEEN OSA 1

Kirjoitettu 27.4.2021

Vantaan on itse toimittava vastuullisesti oman talouden pyörittämisessä. Kunnan talous on saatava kuntoon verotuloja lisäämällä ja velkaantuneisuutta vähentämällä. Uuden valtuuston tuleekin asettaa kaupungin palveluksessa olevalle johtotason henkilöstölle tavoitteita edellämainitun saavuttamiseksi. Vantaan verotulot saadaan terveellä tavalla kasvuun ainoastaan yritystoimintaa ja työllisyyttä edistävillä toimenpiteillä. Sen sijaan kunnallisveron korottaminen vaikuttaa negtiivisella tavalla kuluttamiseen ja sitä kautta työllisyyden ja […]

VANTAALAISILLA ON PÄÄTÖKSEN TEON PAIKKA

Kirjoitettu 6.4.2021

Suomen kansa on monien asioiden suhteen mielipiteiltään jakaantuneempaa kuin koskaan. Suomen hallituksen sekava johtamistapa ja ideologinen painotus asioiden hoitamisessa on ollut omiaan lisäämään kansan kahtiajakoa. Kansalaisten huoli huomisesta on aitoa, ja siksi vantaalaiset tarvitsevat uusia ja innovatiivisia päättäjiä kaupunginvaltuustoon.Vantaan monet suuret haasteet ja niihin liittyvä päätöksenteko ovat edessämme tulevalla valtuustokaudella. Tärkein asia on Vantaan velkaantumisen […]

JÄRKEVÄ PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA TUKEE VANTAAN YRITYSTOIMINTAA

Kirjoitettu 24.3.2021

Meistä moni on suunnitellut käyvänsä jossain päin Vantaata ostoksilla, mutta todennut kotiin palatessaan, ostosten jääneen tekemättä. Syynä edellämainittuun on usein ollut  puutteelliset asiakaspysäköinti mahdollisuudet liiketilojen välittömässä läheisyydessä. Vantaalla on nyt päätöksenteon paikka. Me voimme joko hankaloittaa kivijalkayritysten liiketoimintaa ohjaamalla asiakkaat pitkälti ulkomaalaisten omistamiin ostosparatiiseihin tai me voimme tukea kotimaista pienyritystoimintaa, joka työllistää suomalaisia ja joka […]

VANTAAN TALOUS SUKELTAA, JOS RAITIOVAUNUSUUNNITELMA TOTEUTUU

Kirjoitettu 8.3.2021

Seuraavan valtuustokauden aikana on tarkoitus aloittaa mittava raitiovaunuprojekti. Raitiovaunut ovat suurten ja yhtenäisten kaupunkikeskuksien kulkuvälineitä. Ne palvelevat Helsingin kokoisia ja pienellä maa-alueella olevia kaupunkeja. Vantaalle rakennettavan raitiovaunun tarpeellisuutta ei voi kuitenkaan mitenkään perustella terveellä järjellä, vaan tulisi ymmärtää kuinka mittavasta ja kalliista projektista on kysymys. On hyvä miettiä Vantaata kuntana. Vantaa on lukemattomien pienten kylien […]

NUORET KUNTOON

Kirjoitettu 27.2.2021

Tänä talvena mm. Koskelan murha ja Vallilan puukotus ovat nostaneet nuorten syrjäytymisen taas keskustelujen keskiöön. Huoli nuorista on aiheellinen. Tutkijat ja sosiaalityöntekijät ympäri maata yrittävät löytää väkivallalle syytä, ja selittää, miten vastaavanlaiset tapahtumat voitaisiin estää. Usein syyksi nousee nuorisotyöntekijöiden rahanpuute, eikä niinkään vanhempien kiireinen arki, joka ei jätä aikaa murrosikäisen kanssa olemiseen. Itselläni on ollut […]