EU – SUUNNAN MUUTOS YHTEISTYÖLLÄ

Menestyksen avain tulevaisuuteen on globaali taloudellinen yhteistyö 

EU ja sen yhä nopeammin lisääntyvä kaikkia koskeva byrokraattinen lainsäädäntö ärsyttää yhä enemmän ihan tavallisia EU:n kansalaisia, mutta EU:ssa on myös paljon hyvää. Nyt tulisi ottaa aikalisä suhteessa EU:n yhdentymiseen.

EU:n tulisi ennemminkin keskittyä niihin asioihin, jotka koettiin tärkeänä silloin, kun EU aikoinaan perustettiin. Vapaakauppa, kansalaisten vapaa liikkuminen sisämarkkina-alueella, EU:n yhteinen rajavalvonta, harmaan talouden kitkeminen, kansainvälinen tulli ja kauppapolitiikka sekä yhteisen eurooppalaisen arvomaailman vaaliminen ovat erinomaisen kannatettavia eurooppalaisen yhteistyön muotoja.

EU:n liittovaltiokehitys ei ole hyväksi tulevaisuudellemme, sillä EU-maiden kulttuurilliset erot ja itsenäisten valtioiden näkemykset koskien vastuullisen talouden johtamista ovat liian suuria eri jäsenmaiden kesken. En kannata EU:n yhteisvastuullisia velkoja, enkä nykyisenkaltaista nettomaksajien rahoittamaa tulonsiirtojärjestelmää. 

Holtittomasti hoidettu pakolaispolitiikka vaarantaa EU:n jäsenmaiden turvallisuuden kansallisella tasolla ja kyseenalaistaa koko EU:n olemassaolon. EU:n jäsenvaltioiden olisi hyvä ottaa mallia Tanskan turvapaikkapolitiikasta. Tanskassa turvapaikanhakija ei voi jäädä Tanskaan, vaan hänet kuljetetaan leirille Euroopan ulkopuolelle odottamaan pakolaishakemuksen ratkaisua.

EU on Suomelle hyvä mahdollisuus ja jäsenyys kannatettavaa niin kauan kun Suomen ei tarvitse pyrkiä EU:n kaikkiin mahdollisiin yhteistyön ytimiin. Mitä lähempänä olemme kuviteltua EU:n ”ydintä”, sitä enemmän se tulee meille maksamaan.