Fazerin työpaikat Vantaalla uhrattiin vaarallisten jätteiden polttolaitoksen vuoksi

Vantaan kaupunki on päättänyt uhrata suomalaisen menestysbrändin ja pitkäaikaisen yhteistyökumppanin Oy Karl Fazerin työpaikat Vantaan Långmossebergeniin perustettavan vaarallisten aineiden ja ongelmajätteiden polttolaitoksen tieltä. Samalla vaarannetaan myös lähiseutujen kymmenien tuhansien asukkaiden terveys, tulevaisuus ja omaisuuden arvo sekä luodaan ennennäkemättömät riskit vielä toiminnassa oleville Fazerin ja Valion elintarviketehtaille.

Vaarallisten aineiden polttolaitoksessa on tarkoitus käsitellä kaikkein vaarallisimpia ongelmajätteitä mitä Suomen teollisuudesta, kaupan alalta ja kotitalouksista tulee: liimoja, liuottimia, lääkkeitä, fluffeja, rejektejä, jäteöljyä jne.

Polttolaitoksen välittömässä läheisyydessä noin 250 metrin päässä sijaitsevat Fazerin ja Valion elintarviketuotannossa käytettävän veden pohjavesialueet ja pääkaupunkiseudun kriisiajan vesivarannot. Ei ole siis ihme, että Oy Karl Fazer siirtää nopealla aikataululla tuotantoaan pois turvallisimmille alueille Lahteen.

Miksi yksi Suomen menestyneimmistä brändeistä vaarantaisi tulevaisuutensa tuottamalla elintarvikkeita vaarallisten ongelmajätteiden hävittämiseen tarkoitetun polttolaitoksen vieressä?

Miksi isoja riskejä ympäristölleen tuottava laitos tuodaan pääkaupunkiseudun ytimeen?

Ongelmajätepolttolaitoksen riskit ovat valtaisat. Laitos sijaitsee vilkkaan Kehä kolmosen vieressä. Laitoksen välittömässä läheisyydessä asuu lähes 30 000 ihmistä, harjoitetaan maanviljelyä ja elintarviketuotantoa. Kemikaalien varastointi, käsittely, polttonesteiden jakeluasemat, liikenne ja tienpito, maa-ainesten ottoalueet sekä jäteveden käsittely nostavat hiuksia ja riskikertoimia.

Kansalaisten oikeutta puhtaaseen ja turvalliseen ilmaan vaarannetaan epävarman rumpu-uunitekniikan korkeapoltosta johtuvien kaasujen- ja pienhiukkasten päästöillä. Vantaalaisten olisi hyvä tietää, että vaarallisten ongelmajätteiden poltto ei ole ikinä päästötöntä. Ongelmajätepolttoaseman raaka-aine on vaarallisimmillaan klooripitoista materiaalia ja kaikki materiaalit palaessaan synnyttävät aina syöpää aiheuttavia partikkeleja. Päästöjen suodattaminen ei ole ikinä sataprosenttista, osa päästöistä laskeutuu lähiympäristöön, loput kulkeutuvat muualle tuulen mukana.

Miksi valtuutetut eivät ole tienneet laitoksen vaaroista?

Vantaan ympäristölautakunnan lupajaosto siunasi rakennusluvan 21.06.2022 kokouksessaan. Lupakäsittelijä oli käyttänyt laitoksesta nimitystä kaukolämmöntuotantolaitos. Soittokierros lupajaoston jäsenille paljasti, että luottamushenkilöt eivät ole tienneet päättävänsä vaarallisten ongelmajätteiden polttolaitoksen rakentamisesta.

Ongelmajätelaitos oli myös edellisen Vantaan kaupunginhallituksen käsittelyssä 08.03.2021. Silloin nimike oli kirjattu oikein, mutta soittokierros paljasti taas saman ongelman. Kaupunginhallituksen jäsenet eivät ymmärtäneet, kuinka riskialttiista ja vaarallisesta toiminnasta on kysymys.

Oy Karl Fazer toi tiedoksi huolensa Uudenmaan ELY-keskukselle ja Vantaan kaupungin johdolle jätteenpolttolaitoksen vaaroista ja riskeistä omalle liiketoiminnalleen sekä lähiseudun asukkaille. Miksi tätä tiedotetta ei jaettu valtuutetuille ja kaupunginhallituksen jäsenille tai miksi asian vakavuuden takia hanketta ei esitelty seikkaperäisesti esim. kaupunginvaltuuston iltakoulussa? Hallituksen kokouksen 08.03.2021 asiakohdassa §22 Fazerin mielipide oli piilossa useamman linkin takana.

Vaarallisten ongelmajätteiden polttolaitos hanke on keskeytettävä välittömästi

Vantaan Perussuomalaisten valtuustoryhmä on huolissaan hankkeen läpinäkyvyydestä ja hallinnollisista tavoista, miten asioita tuodaan teknisesti valtuutettujen sekä lautakuntien päätettäväksi. Valtuutetut eivät ole tienneet mittavista kansalaisille sekä Fazerin ja Valion liiketoiminalle aiheutuvista riskeistä, eikä siitä, että polttolaitos on tarkoitettu yksinomaan vaarallisten ongelmajätteiden käsittelyyn.

Valtuustoryhmä tulee esittämään, että vaarallisten aineiden ja ongelmajätteiden polttolaitoksen rakennussuunnitelmat keskeytetään ja hanke tuodaan kaupunginvaltuustoon uudelleen käsiteltäväksi. Valtuutetuille on annettava myös perusteellinen selvitys siitä, miksi Oy Karl Fazerin esittämiä huolia ja riskejä ei tuotu kaupunginhallituksen ja -valtuuston tietoon.

Suunnittelualueen alla kulkee Vuosaaren satamaratatunneli, joka on merkityksellinen Suomen kriisiajan huoltovarmuudelle. Onko Vantaan Energian pitkäntähtäimen suunnitelmana rakentaa satamaratatunneliin purkuasema ongelmajätteiden ostamiseksi ulkomailta?