Huonosti johdettu vihreä siirtymä

Julkisen sektorin eri toimijoiden hiilineutraalisuustavoitteet kiihdyttävät Suomen velkaantumista, eivätkä luo aidosti toimivia ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi. Suomen osuus koko maailman ilmastopäästöistä on vain noin 0,14 %. Kunnissa ja valtion hallinnossa työskentelevät korkeapalkkaiset ekotalouden ammattilaiset eivät ole sateentekijöitä, ja siksi heidän palkkaamistansa julkiseen hallintoon pitäisi tulevaisuudessa tarkoin harkita.

Suomen elinkeinoelämän ja kuluttajien aiheuttamia päästöjä pitää tarkastella kokonaisuutena. Poliitikkojen ja virkamiesten ensisijaisena tehtävänä pitäisi olla lainsäädännön ja kulutuskulttuurin järkeistäminen. Kuntien sekä julkisten yhtiöiden hiilijalanjäljet pienenevät automaattisesti, kun palvelujen tarjoajat, kauppa ja tuotanto ohjataan tuottamaan hyödykkeitä kestävästi.

Julkisen sektorin ei pidä olla tiennäyttäjä vaan mahdollistaja. Jakolinjoja ei pidä synnyttää eikä päätöksiä viedä ideologiat edellä. Valtion, kuntien ja julkisen sektorin omistamien yritysten pitäisi luopua hiilineutraalisuustavoitteista välittömästi.

Todelliset ratkaisut tehdään siellä missä ilmastopäästöjä eniten tuotetaan. EU:n kaupallisilta kumppanimailta pitää vaatia suurempia panoksia globaalien hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi.

Tavoitteita voidaan kiihdyttää nostamalla tullitariffeja tuotteille, jotka eivät ole ilmastoystävällisesti tuotettuja. Kansainväliset standardisoimisjärjestöt on otettava vahvemmin mukaan ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun. Kulutushyödykkeiden koko tuotantoketjun valvonnalla ja sertifioinnilla saadaan todellisia ratkaisuja CO2-päästöjen vähenemiseen.

Korona ja Ukrainan sota paljastivat Euroopan heikon omavaraisuuden. Kulutushyödykkeitä ja kansalle välttämättömiä tuotteita sekä palveluita tuotetaan liikaa ilmastoa saastuttavissa EU:n ulkopuolisissa maissa. Tärkeiden tuotantoketjujen tuominen takaisin lähemmäksi kuluttajia vähentäisi merkittävästi päästöjä, ja vahvistaisi EU:n turvallisuuspoliittisia ratkaisuja.

Suurin osa valtion ja kuntien velkaantumisesta on aiheutunut huonosta poliittisesta päätöksenteosta, ja huonosti johdetulla vihreällä siirtymällä on tässä valitettavasti merkittävä painoarvo.