INNOVOIVA SUOMI – KASVUA KASSAVIRTAAN

Ratkaisumallit, joilla Suomen verokertymä saadaan kasvuun tai sitä voidaan merkittävästi keventää.

2.1 Verotusjärjestelmän ja työsopimuslain radikaali uudistaminen on ratkaisu ihmisten hyvinvointiin ja mahdollisuuksien saavuttamiseen.

 • Yhteisövero poistetaan uusilta perustettavilta osakeyhtiöiltä viideksi vuodeksi sillä edellytyksellä, että yritykset eivät jaa osinkoa tai korkoa omistajille.
 • Alhaiset tulot verovapaaksi. Verovapauden rajaksi  26 400 € vuodessa / 2 200 € kuukaudessa.
 • Työttömyyskassapalvelut kaikille työntekijöille.
 • Työsopimuslaki, työaikalaki ja vuosilomalaki päivitettävä vastaamaan nykyaikaa. 
 • Liittokohtaisista työsopimuksista siirryttävä yrityskohtaisiin sopimuksiin.

2.2 Verotulojen ohjaaminen kohteisiin, jotka luovat kasvua ja innovaatioita, sekä kilpailulainsäädännön kansallinen tehostaminen ja valvominen ovat terveen ja reilun markkinatalouden perusta.

 • Julkisen sektorin  yritystukien myöntämisille yhtenäiset jakokriteerit. Kontrollia lisättävä, että tukirahat käytetään juuri siihen tarkoitukseen mihin tuki on myönnetty.
 • Suomeen perustetaan yritys- ja innovaatiolukioita
 • Kilpailu- ja kuluttajaviranomaisen taloudellisia resursseja kasvatetaan ja parannetaan alan lainsäädäntöä
 • Yksilöllisen liikkumisen eri muotoja tuetaan verotuksen painopisteitä muuttamalla
 • Suomen kansalaisille ja yhteisöille verotuksellinen kannustin, kun sijoitetaan kotimaiseen kasvuyritykseen. 
 • Globaalien IT-, alustatalous- ja verkkokauppayritysten kansallista verotusta kehitettävä