KUNNALLISEN KANSANÄÄNESTYKSEN JÄRJESTÄMISEKSI RAITIOVAUNUHANKKEESTA

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Vantaan kaupunki järjestää neuvoa-antavan kunnallisen kansanäänestyksen raitiovaunuhankkeesta mahdollisimman pian.  

Raitiovaunuhanke on investoinniltaan Vantaan historian suurin projekti. Mm. tästä johtuen on välttämätöntä, että Vantaan kaupungin johto ja päättävät poliitikot saavat päätöksenteon tueksi kuntalaisten rehellisen näkemyksen raitiovaunuhankkeen toteutettavuudesta.  

Kysymys kuntalaisille on oltavat selkeä: Kannatatko tai vastustatko raitiovaunutien rakentamista Vantaalle? 

Vantaan kaupunki on panostanut jonkin verran kuntalaisille raitiovaunuhankkeesta tiedottamiseen, mutta toimenpiteet eivät ole herättänyt näkyvää mielenkiintoa. Mm. Vantaan kustantamaa Ratikka- videota on katsottu vain noin 10 th. kertaa (7.12.2021). Tämä on n.4 % koko Vantaan väestöstä. Kuntalaisten mielenkiinnon puute johtunee tiedonpuutteesta. Koska hanke on kustannuksiltaan satojen miljoonien suuruinen, on tiedottamisen tasoa parannettava roimasti ja valtuutettujen sekä kuntalaisten tietoa kustannuksista ja suunnitelmista lisättävä avoimesti. 

Esitämme, että Vantaan kaupunki ryhtyy välittömästi valmistelemaan raitiovaunuhankkeen neuvoa-antavaa kunnallista kansanäänestyksen järjestämistä. 

13.12.2021