KUNNAN OMA TOIMINTA VAIKUTTAA YRITYSTEN MENESTYKSEEN

Vantaata vaivaa piittaamattomuus koskien pk-yritysten hyvinvointia. Olen itse tehnyt pitkän uran eli 35 vuotta yrittäjänä ja monet liiketoimintani toimipaikoista ovat sijainneet lähiöissä asuinrakennusten alakerrassa. Kaiken kokemani perusteella on minulla mittava ja hyvin perusteltu näkemys yrittäjyyden ongelmista kasvavissa lähiöissä.

Koko kunnan sydän on asemakaavoissa ja niiden toimivuudessa. Kun asemakaavat ovat nykyisin usein suunniteltu ideologisten aatteiden perusteella, niin kaikki kunnan alueella sijaitsevien liiketoimintojen mahdollisuus menestyä ovat heikentyneet. Viimeiset vuosikymmenet olemme joutuneet osallistumaan arvomurrokseen, joka on jakamassa yhteiskuntaamme vahvasti eri suuntiin. Kaupungit lähiöineen ovat perinteisesti olleet maan taloudellisen toiminnan moottoreita. Onko näin myös tulevaisuudessa, kun uusista lähiöistä pyritään pakolla tekemään autottomia?!

Ilmastovouhotus on rampauttanut yrittäjien mahdollisuutta onnistua, menestyä ja työllistää. Mikäli emme pysty lähiaikoina pysäyttämään vahingollista kehitystä Vantaalla ja yleisesti Suomessa kokonaisuudessaan, niin sillä on suuret seuraukset isänmaamme hyvinvoinnille. Yksityisten yritysten yleensä ja varsinkin kotimaisten yksityisyrittäjien harjoittama liiketoiminta on ratkaisu Vantaan ja Suomen talousongelmiin. Yritystoiminta ja sen ohella lisääntyvät työpaikat ovat nimittäin ainoa kestävä tapa verotulojen lisäämiseen kunta- ja valtiontaloudessa.

Menestyvä yritys tarvitsee asiakkaita, ja yksityisautolla liikkuvat asiakkaat tarvitsevat parkkipaikkoja. Tämän takia on ehdottoman välttämätöntä, että uusien liiketilojen ja muun uuden yritystoiminnan välittömään läheisyyteen saadaan riittävä määrä maksuttomia asiakaspysäköintipaikkoja heti yritystoiminnan alusta lähtien. 

Vantaan nykytoimintaa tarkastelemalla kiinnittyy huomio vihervasemmistolaiseen trendiin, jossa yksityisautoilu määritellään jo ideologisesti kaiken pahan alkulähteeksi. Kyseisillä asemakaavoista vastaavilla päättäjillä ei olekaan ymmärrystä, kuinka paljon yksityinen yritys tarvitsee asiakkaita ja parkkipaikkoja menestyäkseen. Yksityiselle yritykselle on lähes mahdotonta olla voitollinen vain lähiasukkaiden ostovoimalla. Tässä esimerkkejä pysäköintiruutujen määristä, mitä erilaiset liiketoiminnat tarvitsevat menestyäkseen: Palvelupaikat kuten parturit, hallinto- ja konsultointipalvelut ym. tarvitsevat vähintään 5 asiakaspaikkaa. Ravintolat, pientavarakaupat, pienet ruokamarketit, kuntosalit ja vastaavat vähintään 20 asiakaspaikkaa.

Toinen tärkeä asia on riittävä logistiikka tavaraliikenteelle liiketilojen välittömään läheisyyteen, sekä yksityisasiakkaiden verkkotoimituksiin. Korona–aika on merkittävällä tavalla lisännyt verkkokauppaa, ja tämä nettiostamisen lisäys on tullut jäädäkseen. Mikäli lähiöiden asemakaavoituksessa ei heti alusta oteta huomioon tavaraliikennettä, niin jälkikäteen tehtävät inframuutokset tulevat olemaan kalliita kunnille, ja sen myötä sen asukkaille. Asuinrakennuksiin ja liiketiloihin kautta maan on saatava yhdenmukaiset ohjausmerkinnät sekä lastin purkupaikat. Kerrostaloissa pitää päästä jakeluautoilla oven eteen ilman, että asukkaiden turvallisuus vaarantuu.

10.5.2021