Kuntahallinnon läpinäkyvyyden ja osallisuuden lisääminen

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Vantaan kaupunki ryhtyy valmistelemaan kuntalaisille tiedotettavien talouden tunnuslukujen, tilinpäätöksien, kustannuksien, tulevien investointien, kiinteistö- ja tonttikauppojen sekä kaavoituksen läpinäkyvyyden lisäämistä. Kuntalaisille tarkoitetun materiaalin tulee olla selkokielistä ja ulkoasultaan selkeää. 

Tärkeimmät asiat on tiedotettava suomen ja ruotsin lisäksi englanniksi. Tiedottamisen tulee olla johdonmukaista ja aikataulutettua. Tiedotteiden visuaalisen ilmeen tulee olla ymmärrettävää, jotta kuntalaiset oppivat tunnistamaan ja sisäistämään oleellisimmat tiedot kaupungin toiminnoista. 

Esimerkkejä läpinäkyvyyden ja osallisuuden lisäämiseksi:  

1. Tiedotetaan menneiden ja tulevien investointien suunnitelluista ja toteutuneista kokonaiskustannuksista. Kustannuksissa tulee ottaa huomioon kuntayhtymien sekä kaupungin omistamien yritysten osuudet samalle hankkeelle. 

2. Kaupungin eri toimialojen sekä kaupungin omistamien yhtiöiden toimintarakenne tulee olla selkeästi esiteltynä ja merkittävät kustannukset eriteltyinä, kuten palkat, investoinnit, kiinteät kulut, henkilöstömäärä jne. 

3. Kaupungin ostamien ja myytyjen kiinteistöjen ja tonttien kauppatiedot on julkaistava riittävän usein. Erittelyssä tulee olla vähintään myyjän, ostajan, välittäjän, kauppahinnan ja kohteen tiedot. 

4. Hallinnon kustannuksista olisi hyvä eritellä. esim. ylimmän johdon ja luottamushenkilöiden palkkiot/palkat, matka- ja virkistyskustannukset sekä luontaisedut. 

5. Tulevista kaavoitushankkeista ja kaavoituksesta johtuvasta tonttien sekä kiinteistöjen arvonnoususta tulee tehdä esittely. 

6. Kaikki em. tiedot on julkaistava verkkopalvelussa helposti kuntalaisten saataville. Lisäksi kuntatalouden kirjanpidon tarkastelu on tehtävä kuntalaisille helpoksi ja kaupungin budjetista on julkaistava selkeät erittelyt verkkopalvelussa. Tähän palveluun on oltava näkyvä linkki kaupungin etusivulla. Toteuttamiseen voidaan ottaa mallia esim. Tutkibudjettia-verkkosivustosta. https://tutkibudjettia.fi/etusivu 

Esitämme, että Vantaan kaupunki ryhtyy valmistelemaan näitä toimenpiteitä, joilla lisätään kaikkien kaupungin eri toimialojen sekä kaupungin omistamien yhtiöiden kokonaisvaltaista läpinäkyvyyttä. Toteutuessaan ne mahdollistaisivat kuntalaisten laajemman osallistamisen sekä demokratian toteutumisen. 

Vantaa 10.10.2022