LÄÄKKEET HYVÄÄN TULEVAISUUTEEN OSA 1

Vantaan on itse toimittava vastuullisesti oman talouden pyörittämisessä. Kunnan talous on saatava kuntoon verotuloja lisäämällä ja velkaantuneisuutta vähentämällä. Uuden valtuuston tuleekin asettaa kaupungin palveluksessa olevalle johtotason henkilöstölle tavoitteita edellämainitun saavuttamiseksi.

Vantaan verotulot saadaan terveellä tavalla kasvuun ainoastaan yritystoimintaa ja työllisyyttä edistävillä toimenpiteillä. Sen sijaan kunnallisveron korottaminen vaikuttaa negtiivisella tavalla kuluttamiseen ja sitä kautta työllisyyden ja yritystoiminnan lisääntymiseen.

Kaupungin kaikkia ostopalveluja on tarkasteltava uudestaan ja niitä on tarvittaessa kilpailutettava. Vantaan on pyrittävä myös eroon kaikista sellaisista liiketoiminnoista, jotka yksityiset yritykset voivat hoitaa kustannustehokkaasti.

Kaikki ne kunnan liikenneprojektit jotka eivät selkeästi tue kuntalaisten ja yritysten tarpeita pitää toteutuksen suhteen lykätä tulevaisuuteen. Samoin tulee toimia hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävien projektien kanssa.

Perussuomalaiset ovat vastustaneet poliittisia virkanimityksiä ainoana puolueena viime aikoina. Tulevaisuuden Vantaata tulisikin johtaa poliittisten virkanimitysten sijaan sellaiset pätevät ja kokeneet ammattijohtajat, joilla jo on näyttöä aiemmasta tuloksellisesta johtamistoiminnasta. Samoin virkamiesten toimenkuvat on käytävä perusteellisesti lävitse virkoja lopettamalla ja yhdistelemällä.

27.4.2021