LÄÄKKEET HYVÄÄN TULEVAISUUTEEN OSA 2

Tällä hetkellä Vantaan verotulot ovat melko voimakkaassa laskussa ja työttömyys nousussa . Vantaa siis tarvitsee nopeita ratkaisuja negatiivisen kierteen katkaisemiseen

Ratkaisu vantaan talous ongelmiin kaksiosainen. Ensimmäiseksi on vahvistettava jo nyt toiminnassa olevia yrityksiä. Tukea Vantaa voi antaa monella eri tavalla. Yritykset voisivat hankia riskitöntä työvoimaa uudesta Vantaan omistamasta henkilöstövuokrausyksiköstä. Tämä olisi ratkaisu pitkäaikaistyöttömille ja vaikeasti työllistettäville. Kunta voi myös tarjota vaihtoehtoisia toimitilaratkaisuja jo toiminnassa oleville yrityksille, joiden nykyinen vuokrataso toimitiloissa on liian suuri toimintaan nähden.

Toinen nopea ratkaisu on perustaa erillinen yritysten rekrytointiyksikkö, jota johtaa liike-elämän ammattilainen. Yksikön päätehtävä on houkutella Vantaalle kaikin mahdollisin keinoin sellaisia kasvuyrityksiä, jotka voivat luoda työpaikkoja lyhyellä aikavälillä ja jotka tuovat uutta rahaa kunnan talouteen. Suomi ja Vantaa voi hyvin, jos uusien yritysten toiminta keskittyy mahdollisimman paljon vienti toimintaan.

10.5.2021