Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Vantaan kaupunki ryhtyy välittömästi
valmisteluihin kohtuullisten sähkömaksujen turvaamiseksi vantaalaisille kotitalouksille
ja yrityksille sekä noudattamaan sähkömarkkinalakia 67 § osalta.

Vantaan Kaupunki on Vantaan Energian pääomistaja (60 %). Vantaan Energia on Vantaan
seudun markkinajohtaja ja on velvollinen noudattamaan sähkömarkkinalakia 67 §. Laki
velvoittaa vähittäismyyjää, jolla on huomattava markkinavoima toimittamaan
vastuualueellaan sähköä kohtuulliseen hintaan kuluttajille sekä muille loppukäyttäjille.
Vantaan Energia on siirtänyt sähkönmyynnin Oomi Energialle vuonna 2020. Oomi Energia
on yksi Suomen suurimmista sähkönmyyntiyhtiöistä. Energiavirasto valvoo Suomessa
sähkö-.ja kaasumarkkinoita. Oomi Energia ei ole toteuttanut lain edellyttämään vaatimusta
toimitusvelvollisuuden vastuista. Energiavirasto on tietoinen Oomi Energian
toimintatavoista ja yhtiötä on pyydetty muuttamaan hinnoittelua. Tästä huolimatta Oomi
Energia ei ole tarjonnut vastuualueen asiakkailleen kohtuuhintaisia perussähkösopimuksia.
Esim. Vantaan Energian kilpailija Helsingin sähkötuottaja Helen noudattaa
sähkömarkkinalakia. Elokuun toimitusvelvollisuustuote energia hinta c/kWh oli 13,99 alv 24 %.
Oomilla ei vastaavaa tuotetta ole tarjolla ja sähkösopimusta tarjotaan vain sähköpörssin
hinnan määräytymisen mukaan.
Tulevan talven osalta sähkön hinnan odotetaan moninkertaistuvan. Euroopassa vallinneen
epävakauden takia sähkönmarkkinahinnat ovat poikkeuksellisen korkealla. Vantaan
Energian oman sähköntuotannon kustannukset eivät ole kuitenkaan nousseet merkittävästi.
Miksi Vantaan Energia sitouttaa itse tuottamansa sähkön hinnan vantaalaisille
sähkönmarkkinahintaan? Mikään laki ei velvoita sähköyhtiöitä myymään sähköä
sähkönmarkkinahintaan vastuualueensa asukkaille.
Esitämme, että Vantaan kaupunki ryhtyy välittömästi valmistelemaan toimenpiteitä sähkön
hinnan madaltamiseksi sekä noudattaman sähkömarkkinalakia omistamassaan Vantaan
Energiassa