Nato sekä velka lyövät korville, jos rakenteiden uudistamiseen ei ryhdytä välittömästi

Kansalaiset tulevat maksamaan kovan hinnan Suomen jo nousseista puolustusmenoista, hyvinvointi alueiden perustamisista, valtionhallinnon huonosta johtamisesta, hiilineutraalisuus tavoitteista ja mahdollisen Nato-jäsenyyden tuomista lisäkustannuksista. Siksi, rakenteellisiin uudistuksiin on lähdettävä välittömästi. Turvallisuuspoliittisia ratkaisuja ei voida kuitenkaan viivästyttää, vaan ne on tehtävä kesän 2022 aikana.

Naton jäsenmailta edellytetään riittävää investointia puolustusmenoihin. Puolustusmenojen tavoitetaso 2 % BKT:sta on kuitenkin ollut haastavaa jäsenmaille. Yhdysvallat on käytännöllisesti ollut ainoa jatkuvasti kriteerit täyttävä maa.

Suomelle 2 % panostus maanpuolustusmenoihin maksaisi noin 5 miljardia vuodessa. Mm. hävittäjä hankintojen takia vuoden 2022 menot ovat 1,96 % BKT:sta. Ukrainan sota, mahdollinen Nato-jäsenyys ja Yhdysvaltojen vaatimukset puolustusmenojen lisäämisestä aiheuttavat painetta nostaa puolustusbudjettia tulevaisuudessa.

Valtion kokonaisbudjetti on alijäämäinen ja lisää velkaa on otettu viimeisten kahden vuoden aikana noin 25 miljardia. Valtion sekä kuntien kokonaisvelat ja vastuut ovat kaikkien aikojen huipussaan.

On välttämätöntä, että aloitamme yhteiskunnallisen keskustelun siitä, onko kaikki julkisen sektorin velvollisuudet oleellisia. Voidaanko nykyisiä velvoitteita keventää ja miten julkinen sektori saadaan aidosti
kustannustehokkaaksi ja vastaamaan modernin nykyajan tarpeita.

Suomen kuntien määrää (309 kuntaa) on karsittava rajusti. Viisi miljoonaa kansalaista sijoittuu yhden eurooppalaisen suurkaupungin alueelle. Tätä ihmismäärää pystytään hallinnoimaan muutaman
aluehallinnon kautta. Miksi Suomessa ei pystyttäisi samaan?

21 itsenäistä kuntaa on mielestäni riittävä määrä. Kaikki maakunta-, hyvinvointi- ja kuntahallinnot on yhdistettävä. Julkisen sektorin taloushallinnon osa-alueet kuten maksuliikenne, palkanmaksu, kirjapito ym. on maassamme keskitettävä ja kaikki ICT-ratkaisut yhtenäistettävä. Demokraattista päätöksentekoa on
laajennettava, tehostettava ja nopeutettava digitaalisuutta lisäämällä.

Verotuksessa on pyrittävä tasaverotukseen, verolajien vähentämiseen ja tätä kautta paremmin ennustettavaan talouden hallintaan. Kuntien, hyvinvointialueiden, maakunta- ja valtionhallinnon kaikki virat on käytävä täikammalla lävitse. Turhat virat on lopettava tai tarvittaessa yhdistettävä. Kunta- ja valtio-omisteisten yritysten määrää on järkeistettävä ja kolmannen sektorin tukemista on rajoitettava.

Nuorten opiskelua on ohjattava ja koordinoitava tehokkaammin tulevaisuuden työvoiman varmistamiseksi.
Ruotsin kielen virallinen asema toisena hallintokielenä on lopetettava ja tämän takia kielilakia ja perustuslakia muutettava. Ahvenanmaan erityisasema on purettava ja itsehallinto yhteen sovitettava Manner-Suomen kanssa.

Suomessa raha on rakenteissa. Nyt on aika purkaa vanhat, tehottomat ja epäoikeudenmukaiset verkostot. Tehot on laitettava yhteiskuntamme turvallisuuden sekä talouden varmistamisen maksimointiin. Vain laiha ja lahjakas julkinen hallinto mahdollistaa muutoksen.