OIKEUSLAITOS, SANANVAPAUS JA IHMISARVO

Vahva yhteinen kulttuurillinen arvopohja, sananvapaus ja kristillinen ihmisarvokuva luovat yhteisöllisyyttä, turvallisuutta, ja antaa valtiolle avaimet menestykseen.

Eurooppa ei ole kuin Yhdysvallat, jolla on eteläisen rajan takana saman uskonnollisen arvopohjan omaavia maita, ja sieltä tulleita innokkaita maahanmuuttajia, jotka janoavat mahdollisuuksia sekä menestystä. Siksi on tärkeää, että EU harjoittaa turvallista ja mahdollistavaa työperäistä maahanmuuttoa ja pakolaispolitiikkaa.

Oikeuslaitosten ideologinen yksipuolistumien on Suomen ja Euroopan tulevia haasteita. Poliitikkojen on pidettävä huolta, että lainsäädäntö kirjoitetaan selkeästi ja ymmärrettävästi, jotta erilaisilta tulkinnoilta vältytään. EU:n puuttumista kansallisiin tuomioistuimien päätöksiin on myös rajattava. EU.n jäsenien päämiehet on valittava  demokraattisesti. Valtioiden suvereniteettia on kunnioitettava. 

Sananvapaus sekä kristillinen ihmisarvokäsitys ovat länsimaalaisen demokratian kulmakivet. Arvojen muuttaminen ja tulkinnan rajaaminen vaarantavat yhteiskuntajärjestystä. Pidän vahingollisena nykyisenkaltaista keskustelukulttuuria ihmisarvokuvan muuttamisesta, sillä tämä johtaa pahimmillaan valtioiden sisäisten voimasuhteiden raaistumisiin ja yhteiskuntarauhan rikkomiseen.