OIKEUSLAITOS, SANANVAPAUS JA IHMISARVO

Vahva yhteinen kulttuurillinen arvopohja, sananvapaus ja kristillinen ihmisarvokuva luovat yhteisöllisyyttä, turvallisuutta, ja antaa valtiolle avaimet menestykseen.

Eurooppa ei ole kuin Yhdysvallat, jolla on eteläisen rajan takana saman uskonnollisen arvopohjan omaavia maita, ja sieltä tulleita innokkaita maahanmuuttajia, jotka janoavat mahdollisuuksia sekä menestystä. Siksi on tärkeää, kuinka EU voi toiminnallaan harjoittaa turvallista ja mahdollistavaa työperäistä maahanmuuttoa ja pakolaispolitiikkaa.

Oikeuslaitosten ideologinen yksipuolistumien on Suomen ja Euroopan tulevia haasteita. Siksi poliitikkojen on pidettävä huolta, että lainsäädäntö kirjoitetaan selkeästi ja ymmärrettävästi, jotta erilaisilta tulkinnoilta vältytään. EU:n puuttumista kansallisiin tuomioistuimien päätöksiin on myös rajattava. Jos valtiot valitsevat johtajansa demokraattisesti, EU:n sekä naapurivaltioiden on kunnioitettava jokaisen valtion suvereniteettia.

Sananvapaus sekä kristillinen ihmisarvokäsitys ovat olleet länsimaalaisen demokratian kulmakiviä jo vuosisatoja. Näiden käsitteiden muuttaminen ja tulkinnan rajaaminen vaarantavat yhteiskuntajärjestystä. Siksi pidän vahingollisena nykyisenkaltaista keskustelukulttuuria ihmisarvokuvan muuttamisesta, sillä tämä voi johtaa pahimmillaan valtioiden sisäisiin voimasuhteiden raaistumisiin ja yhteiskuntarauhan rikkomiseen.