Onko hallituksen talouspolitiikka tarkoin harkittua?

Kuvitteliko joku aidosti, että Rinteen ja Marinin hallituksien talousratkaisuilla valtion talous olisi tasapainotettu ja valtion velka saatu laskuun? On mielestäni turha arvostella sosialistivetoista hallitusta siitä, että he olisivat ikään kuin jollakin tavoin epäonnistuneet. Hallitus on tehnyt sen näköistä politiikkaa kuin heidän arvonsa edustavat.

Suomi on jakautunut kahtia arvopohjaltaan ja talousajattelultaan. Moni pitää tätä huonona suuntauksena. Äänestäjän kannalta tämä on hyvä asia. On selkeät vaihtoehdot, joiden väliltä valita.

Poliittiset ääripäät eivät yksin pysty pelastamaan Suomea taloudelliselta kurjistumiselta. Tarvitaan yhteistyötä ja asenteiden tarkistamista.

Valtion 140 miljardin velka ei ole yksin Marinin hallituksen ansiota. Valtapuolueet SDP ja Kokoomus ovat istuneet samaan aikaan tai vuorotellen kaikissa 2000-luvun hallituksissa. Julkisen talouden heikkoa kantokykyä ja kasvua ovat kaikki perinteiset puolueet olleet yhdessä rakentamassa. Valitettavasti valtiojohtoisen ajattelun kortin toisella puolella on markkinatalouden yksipuolistuminen. Suomessa toimialojen kilpailu kapenee entisestään ja väkiluvultaan pienen valtion ongelmat ”hiljaiset kartellit” lisääntyvät.

Minkälaisilla ratkaisuilla julkista taloutta voidaan tehostaa ja tuottavuutta lisätä?

Alle 100 kuntaa on riittävä määrä pyörittämään 5,5 miljoonan asukkaan maata. Valtion, kuntien ja hyvinvointialueiden sekä virastojen myöntämiä kolmannen sektorin tukia on leikattava vähintään 50 %. Järjestöavustuksien jakamista ja kontrolloimista on johdettava yhdestä ministeriöstä.

Poliittisista virkanimityksistä on päästävä eroon. Julkisen sektorin johtajilta on vaadittava parempaa osaamista ja palkkatason oltava kilpailukykyinen yksityiseen sektoriin verrattuna.

Suomi tarvitsee laajamittaiset normitalkoot. Byrokratian ihannointi ei voi olla tavoite ja siksi julkisen sektorin toimintatapoja pitää muuttaa.

Ministeriöiden ja virastojen määrää on vähennettävä yhdistelemällä toimintoja. Kunta- ja hyvinvointialueiden lainsäädäntöä ja vastuita on kevennettävä.

Modernissa ja sivistyneessä yhteiskunnassa ei voi olla taloudellisia etupiirejä. Kaikki ansiottomat tulonsiirrot on lopetettava

Laiha ja lahjakas julkinen talous tarkoittaa kevyempää verotusta ja tämä taas tarkoittaa kansalaisten varallisuuden kasvua.

Nyt on enää kysymys siitä, että ovatko äänestäjät ja puolueet valmiita muutokseen.

Poliitikkojen päätöksen tekoa helpottamaan auttaa sanonta ” Follow the money”