Osa 2. Vantaan vaarallisten aineiden jätteenpolttolaitos vs turvallisuuspolitiikka

Kirjoitin 27.7….

27.7.2022 kerroin Uuden Suomen blogissani, kuinka huolimattomasti tai tietämättään Vantaan poliitikot ovat suhtautuneet Vantaalle kehä kolmosen viereen rakennettavaan vaarallisten aineiden ja ongelmajätteiden jätteenpolttolaitokseen.

Asialla on myös turvallisuuspoliittinen näkökanta. Pääkaupunkiseutu on mahdollisen ulkoisen uhan kohdattaessa kriittinen Suomen huoltovarmuuden ja turvallisuuden kannalta. Vantaan lentokenttä lännessä ja idässä Vuosaaren satama ovat logistisesti tärkeitä strategisia kohteita ja mahdollisen konfliktin uhatessa aseellisen iskun mahdollisia päämääriä.

Nyt suunnitteilla oleva ja rakennuslupapäätöksenkin jo saanut vaarallisten aineiden jätteenpolttolaitos asettuu maantieteellisesti Vuosaaren sataman ja Vantaan lentokentän puoleen väliin. Jätteenpolttolaitos vaarantaisi kriisiaikana puolustusvoimien logistisia reittejä sekä sitoisi puolustusvoimien resursseja. Nämä aiheuttavat turhaa riskikerrointa niin kansalaisille kuin Suomen puolustuskyvylle aseellisen iskun kohdatessa.

Ihmetystä herättävää on myös se, että aluehallintoviraston myöntämä ympäristölupa ei ota mitenkään kantaa laitoksen turvallisuuspoliittisiin riskeihin. Miksi puolustusvoimilta ei ole kysytty arvioita hankkeen turvallisuudesta ja riskeistä mahdollisen ulkoisen uhan tilanteessa vai onko aluehallintoviraston ympäristöarviot jo lähtökohtaisesti liian kapea-alaisia, niin hallinnollisesti kuin lainsäädännön osalta?

Kemiallinen jätteenpolttolaitos on suuri riski taajamien läheisyydessä

Saksan Leverkusenissa 27.7.2021 klo 9:35 tapahtui räjähdys vaarallisten aineiden jätteenpolttolaitoksen liuottimien varastosäiliössä. Myrkyllisiä dioksiineja, PCB:tä ja furaania sekä niiden johdannaisia levisi lähiympäristöön. Räjähdyksen johdosta kaksi ihmistä kuoli, 31 loukkaantui ja lähiseudun asukkaat eivät voi vielä tänä päivänäkään viljellä puutarhojaan, tulevaisuuden syöpäriskeistä puhumattakaan.

https://www.dw.com/en/germany-deadly-blast-hits-leverkusen-chemical-site/a-58656643

Länsi-Saksan Leverkusenin poliitikot ovatkin syvästi pahoillaan vääristä päätöksistään ja laitoksen siirtämistä turvallisimmille seuduille on ryhdytty valmistelemaan.

Onko raitiovaunuhanke ja Vantaan ilmastotavoitteet hämärtäneet valtuutettujen todellisuudentajua?

On sanomattakin selvää, että Vantaan valtuuston lähes kaikki keskustelu pyörii ratikan, ilmastohuuman ja näköalattoman talouspolitiikan ympärillä. Tämä on jättänyt aukon ns. politiikan vanhoille pelureille ja heidän toimintatavoilleen. Kun valtuutettujen huomio on siirtynyt ratikkakiimassa toisaalle, niin samaan aikaan politiikan ammattilaiset ujuttavat hallintomankelin lävitse taloudellisestikin mittavia ja jopa vaarallisia hankkeita.

Vaarallisten aineiden jätteenpolttolaitos on juuri tämän tyyppinen hanke. Ongelmajätteiden hävittäminen on maailmanlaajuisesti miljardi businesta ja valmiiksi rakennettu vaarallisten aineiden polttolaitos mahdollistaisi Vantaan Energian siirtymisen kohti tätä tavoitetta. Kansainvälisten ongelmajätekonttien tuonti Vuosaaren sataman kautta laitokselle onkin rakennuksen valmistuksen jälkeen vaivatonta.

 Politiikkaa, bisnestä ja poliittista bisnestä

 Huomioitavaa hankkeessa on jätteiden käsittelymäärien utopistiset tavoitteet. Fortumin rakentama Riihimäen jätteenpolttolaitos ei pysty tänä päivänäkään pyörimään täysillä tehoilla, koska poltettavaa riskipitoista ongelmajätettä ei synny Suomen teollisuudessa riittävästi. Tämän takia Riihimäen vaarallisten aineiden jätteenpolttolaitoksen toinen rumpu-uuni onkin täysin pysähdyksissä.

Vantaan Energian tavoitetaso polttaa ongelmajätettä vuodessa 45 tonnia, onkin täysin tuulesta temmattu. Tavoitteet voidaankin saavuttaa vain ulkomailta tuotavan ongelmajätteiden avulla. Mitä Vantaan Energiassa ja Vantaan kaupunginjohdon kabineteissa suunnitellaan? Onko velkaisen, mutta kunnianhimoisen Vantaan tavoitteena viedä Vantaan Energia lähitulevaisuudessa pörssiin vai onko energia taloudelliset ratkaisut vain tehty sitä varten, että mikäli raitiovaunuhanke ei tuota tulosta eikä toteuta taloudellisia tavoitteita, niin takaportti taloudellisen katastrofin estämiseksi on olemassa valmiina?

https://www.ymparisto.fi/fi-fi/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Vantaan_Energia_Oyn_vaarallisen_jatteen_polttolaitos_Vantaa