PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TYLILLISTÄMISEN TUKEMISEKSI VANTAAN KAUPUNGIN ON PERUSTETTAVA HENKILÖSTÖNVUOKRAUSYKSIKKÖ TAI YHTIÖ

VALTUUSTOALOITE 20.9.2021

Pitkäaikaistyöttömien työllistämisen tukemiseksi Vantaan kaupungin onperustettava henkilöstönvuokrausyksikkö- tai yhtiö Me allekirjoittaneet valtuutetut pyydämme, että Vantaan kaupunki aloittaa mahdollisimman nopeasti henkilöstövuokrausyksikön tai -yhtiön suunnittelun ja toiminnan aloittamisen. Tarkoituksena on mahdollistaa osa-aikaisen, määräaikaisen tai vakituisen työsuhteen saaminen nopeasti pitkäaikaistyöttömille sekä vaikeasti työllistettäville.

Koska työllisyyspalvelut ovat siirtymässä valtiolta kunnille, Vantaan kaupungin on mietittävä myös uusia toimintamuotoja työllisyyden parantamiseksi sekä syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Vantaan talouden perustana on ennen kaikkea kuntalaisten työllistyminen yksityisellä sektorilla. Samaan aikaan, kun yritykset viestittävät työvoimapulasta, niin kortistossa on tuhansien ihmisten pitkäaikaistyöttömien reservi.

Vantaan tuhannet nuoret kuin vanhemmatkin työntaitajat ovat ajautumassa tai ovat jo ajautuneet erilleen yhteiskuntamme keskiöstä. Yksinäisyys, päihteet ja mielenterveysongelmat ovat monen työttömän tulevaisuus. Tällaista tulevaisuutta emme halua yhdellekään kuntalaiselle. Valtuutettuina meillä on vastuu ja velvoite ryhtyä toimenpiteisiin.

Nyt on aika tehdä yhteisiä päätöksiä puoluekannastamme riippumatta. Yrittäjät ovat valmiina palkkaamaan, ja työvoima odottaa mahdollisuuttaan. Kaupungin hallinnoiman uuden henkilöstövuokrausyhtiön yksi tarkoitus on vastata muuttuvien työmarkkinoiden tuomiin haasteisiin, jotka auttavat työnantajat ja työntekijät löytämään toisensa.

Monissa Vantaan työpaikoissa on tekemätöntä työtä ja kaikki työ on yrittäjän silmissä samanarvoista. Työmarkkinoiden kankeudesta johtuen moni yrittäjä tekee aivan liian pitkää päivää, koska kaikille yksinkertaisillekaan töille ei löydy riskitöntä eikä joustavaa työvoimaratkaisua.

Esimerkki 1.

Yrittäjä tarvitsee seuraavalle päivälle kaksi ihmistä tekemään kontinpurkua varastolleen sekä varaston siivousta ja piha-alueen puhdistamista. Työaika on noin viikko. Mobiilisovellus tarjoaa vaihtoehdot. Työnantaja valitsee työntekijät ja työntekijät kuittaavat työpaikan. Toinen työntekijä sairastuu ensimmäisen työpäivän aikana. Kaupungin yhtiö vastaa sairastumisesta 100 % sivukuluineen ja lähettää tarvittaessa uuden työntekijän työpaikalle.

Esimerkki 2.

Yrittäjä tarvitsee työvoimaa kymmeniä kertoja vuodessa, mutta vain muutamiksi päiviksi kerrallaan. Yrittäjä löytää työvoiman suorittajan kaupungin henkilöstövuokrausyhtiön palvelusta. Ajan kanssa yrittäjä ja työntekijä tulevat tutuiksi ja luottamus kasvaa molemmin puolin. Yrittäjä on vakuuttunut työntekijän osaamisen tasosta sekä luotettavuudesta ja on valmis tarjoamaan kokopäiväistä työsopimusta.