PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TYÖLLISTÄMINEN ON RATKAISTU

Ratkaisu pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen on kaupungin perustama henkilöstövuokrausyhtiö. Yhtiön tarkoituksena on mahdollistaa osa-aikaisen, määräaikaisen tai vakituisen työsuhteen saaminen nopeasti pitkäaikaistyöttömille sekä vaikeasti työllistettäville.

Koska työllisyyspalvelut ovat siirtymässä valtiolta kunnille vuoden 2024 aikana, on Vantaan kaupungin mietittävä myös uusia toimintamuotoja työllisyyden parantamiseksi sekä syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Vantaan talouden perustana on ennen kaikkea kuntalaisten työllistyminen yksityisellä sektorilla. Samaan aikaan, kun yritykset viestittävät työvoimapulasta, niin kortistossa on tuhansien pitkäaikaistyöttömien reservi. Tämä reservi on saatava tehokkaasti käyttöön kasvaville työmarkkinoille. Kaupungin hallinnoiman uuden henkilöstövuokrausyhtiön tarkoitus on vastata muuttuvien työmarkkinoiden tuomiin haasteisiin ja auttaa työnantajia ja työntekijöitä löytämään toisensa.

Nyt meidän päättäjien on tehtävä yhteisiä päätöksiä puoluekannastamme riippumatta. Vantaan tuhannet niin nuoret kuin vanhemmatkin työntaitajat ovat ajautumassa tai ovat jo ajautuneet erilleen yhteiskuntamme keskiöstä. Yksinäisyys, päihteet ja mielenterveysongelmat ovat monen työttömän tulevaisuus. Tällaista tulevaisuutta emme halua yhdellekään kuntalaiselle. Valtuutettuina meillä on vastuu ja velvoite ryhtyä toimenpiteisiin.

Yrittäjät kunnassamme ovat valmiina ja työvoima odottaa mahdollisuuttaan. Vantaan työpaikoissa on tekemätöntä työtä ja kaikki työ on yrittäjän silmissä samanarvoista. Työmarkkinoiden kankeudesta johtuen moni yrittäjä tekee aivan liian pitkää päivää, koska kaikille yksinkertaisillekaan töille ei löydy riskitöntä eikä joustavaa työvoimaratkaisua.

Esimerkki 1.

Yrittäjä tarvitsee seuraavalle päivälle kaksi ihmistä tekemään kontin purkua varastolleen sekä varaston siivousta ja piha-alueen puhdistamista. Työaika on noin viikko. Mobiilisovellus tarjoaa vaihtoehdot. Työnantaja valitsee työntekijät ja työntekijät kuittaavat työpaikan.

Toinen työntekijä sairastuu ensimmäisen työpäivän aikana. Kaupungin yhtiö vastaa sairastumisesta 100 % sivukuluineen ja lähettää tarvittaessa uuden työntekijän työpaikalle.

Esimerkki 2.

Yrittäjä tarvitsee työvoimaa kymmeniä kertoja vuodessa, mutta vain muutamiksi päiviksi kerrallaan. Yrittäjä löytää työvoiman suorittajan kaupungin henkilöstövuokrausyhtiön palvelusta. Ajan kanssa yrittäjä ja työntekijä tulevat tutuiksi ja luottamus kasvaa molemmin puolin. Yrittäjä on vakuuttunut työntekijän osaamisen tasosta sekä luotettavuudesta ja on valmis tarjoamaan kokopäiväistä työsopimusta.

Tämänlaiset tarinat odottavat tekijäänsä ja tekijät odottavat valtuutettujen päätöksiä. Aikaa ei ole hukattavissa enää yhtään, ja yksikin syrjäytynyt on meidän vastuullamme.

30.8.2021