Poliittisten puolueiden tukien keventäminen. Säästöä 200 miljoonaa

Puolueet saavat rahaa lukemattomista eri lähteistä. Kaikki rahavirrat on saatava läpinäkyviksi ja poliittiset sekä ideologiset järjestötuet on lopetettava. Poliitikkojen ja puolueiden tuet, palkkiot, kilometrikorvaukset, asuntoedut, taksikorvaukset, ulkomaanmatkat, virkistysmatkat, ravintolaillat, luottokorttikustannukset jne. on julkaistava johdonmukaisesti ja aikataulutetusti äänestäjille. Kuntareformi keventää rahan jakamista puolueille, ja järjestöavustuksia ei pidä jakaa poliittisille toimijoille. Valtionhallinnon, hyvinvointialueiden ja kuntien ei pidä olla poliitikoille ikään kuin oma liikeyritys, jonka toimintaa ohjataan oman tai lähipiirin taloudellinen etu edellä ”ideologisen” politiikan lisäksi. Demokratian hintana ei pidä olla velkainen ja taloudellisesti kituva ”isänmaa”.

Lähde: Valtion talousarvio 2022–2023, eduskunnan kanslian tilinpäätös 2021, Vantaan, Helsingin ja Espoon kuntien sekä hyvinvointialueiden talousarvioesitykset 2023