Säätiöiden ja työmarkkinajärjestöjen tuloverovapauden lopettaminen. Lisätuloja 5 miljardia.

Ammattiyhdistykset ja yleishyödylliset säätiöt on vapautettu pääomanveron piiristä. Tämän takia Suomi menettää pääomaveroja vuosittain jopa yli 500 miljoonaa. Maassamme ei voi olla erillisoikeuksia. Veropohjan laajentaminen koskemaan työntekijä- ja työnantajajärjestöjä sekä säätiöitä mahdollistaa merkittävän verokertymän kasvun.

Lähde: Verovirasto