Sähköyhtiöt, kunnat ja valtio käyttävät sähkön markkinahäiriötä härskisti hyväkseen

Suomessa ei mikään lakia velvoita sähköyhtiöitä myymään tuottamaansa sähköä markkinahintaan. Sähkömarkkinalaki 67 § edellyttää, että yhtiöt, joilla on johtava markkina-asema vastuualueellaan ovat velvollisia myymään sähköä kohtuulliseen hintaan kuluttajille sekä muille loppukäyttäjille. Tätä lakia kierretäänkin Suomessa nyt epäeettisellä tavalla.

Sähkön tulevat hinnan korotukset ovat jatkuva puheenaihe kansalaisten ja yritysten keskuudessa. Yrittäjille ja kotitalouksille onkin luvassa täysin tarpeettomia taloudellisia riskejä, jotka aiheutuvat huonosta omistajapoliittisesta johtamisesta ja päättäjien välinpitämättömästä suhtautumisesta kuluttajien kokemaan hätätilaan. Sähköyhtiöt, kunnanjohto ja valtionhallinto ovat ymmärtäneet, että kansalaisten ahdingolla voidaan tehdä vastikkeetonta rahaa ja paikata huonosti hoidetun kunnan taloutta. Tulevaisuudessa on odotettavissa ennätystulokset suomalaisille energiayhtiöille ja niiden omistajille. Sähkön korkean markkinahinnan ja epäterveen markkinatilanteen takia, rahaa valuukin kuntien omistamille sähköyhtiöille sekä valtionhallinnolle sähköveron, ALV- ja pääoma tulojen muodossa.

Suomessa kuntien omistamat sähköyritykset tuottavat energia tarpeensa pääsääntöisesti omistamistaan energiatuotantolaitoksista. Omassa kunnassani Vantaalla sähköä tehdään jätteistä Itä-Vantaan voimalaitoksessa ja metsäpolttoaineista Martinlaakson voimalaitoksessa. Sähkötuotannon poikkeuksellisen maailmanmarkkinatilanteen vallitessa ovat sähkön myyntihinnat ennätyksellisen korkealla tasolla. Samalla sähkön tuotantokustannukset, kuten esim. Vantaan Energian tilanteessa, ovat pysyneet lähes ennallaan.

Maltillisista tuotantokustannuksista huolimatta Vantaan Energia ei myy vastuualueensa asukkaille lain velvoittamaa kohtuullisesti hinnoiteltua sähköä. Vantaan Energian osaomistama sähkönmyyntiyhtiö Oomi Energia myy vain markkinahintaista pörssi sähköä. Energiavirasto on luonnollisesti tietoinen tästä lainrikkomisesta. Energiavirastolta odotetaankin nyt jämeriä ja nopeita toimenpiteitä. Tuhannen taalan kysymys kuuluukin: Ovatko Oomi Energia ja sen omistavat energia yhtiöt tehneet salaisen sopimuksen sähkönhinnan madaltamisen ehkäisemiseksi?

Kansalaiset, poliittiset puolueet ja monet järjestöt ovat vaatineet Suomen hallitukselta ripeitä toimia energiahinnan madaltamiseksi. Ratkaisu kohtuuhintaisiin sähkön myyntihintoihin on yllättävän lähellä. Kunnat omistavat sähköyhtiöitä ja siksi kuntien luottamushenkilöt ovat avainasemassa sähkön myyntihinnan kohtuullistamisessa. Kuntien luottamushenkilöiden tulee pikaisesti ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Sähköyhtiöiden hallitusten jäsenten, ja niiden toimintaa valvovien kaupungin- tai kunnanhallituksen jäsenten tehtävänä on yksiselitteisesti pysäyttää sähkön myyntihintojen nousu.

Suomalaisten sähkölaskut tulevat olemaan tulevana talvena kohtuullisella tasolla, mikäli kunnan luottamushenkilöt ja valtuutetut toimivat suoraselkäisesti, kansalaisten etu mielessä. Sähkömarkkinalakia on noudatettava ja sähköyhtiöiden tulee jatkossa tarjota vastuualueellaan kohtuullisia perussähkösopimuksia.