Seminaarimatkojen, ravintolaillallisten sekä kaikkien muiden ei välttämättömien virkistys- ja edustuskulujen hillitseminen.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Vantaan kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin
valtuutettujen ja viranhaltijoiden seminaarimatkojen, ravintolaillallisten sekä kaikkien muiden ei välttämättömien virkistys- ja edustuskulujen hillitsemiseksi.
Taloudellinen epävarmuus, Euroopassa käytävä sota sekä pelko tulevasta koskettavat jo useita
suomalaisia. Energiakriisi ja inflaatio ovat ajaneet monet kuntalaiset ja yritykset poikkeuksellisen
suureen taloudelliseen ahdinkoon. Huomioiden tämä yleinen taloudellinen tilanne sekä kaupungin
jatkuvasti alijäämäiset budjetit, esitämmekin että Vantaan kaupungin luottamushenkilöt ja
viranhaltijat toimisivat vastuullisina tiennäyttäjinä.
Valtuuston, jaostojen, lautakuntien ja hallituksen seminaari- ja koulutusmatkojen tarpeellisuus on
otettava tarkkaan harkintaan. Voitaisiinko matkojen määrää karsia ja/tai järjestää tilaisuudet
jatkossa Vantaalla, kaupungin omistamissa kiinteistöissä, jolloin tarve kalliille hotelliyöpymisille
poistuisi. Matkustelu eri kaupunkeihin ja varsinkin lentokyydit ulkomailla järjestettäviin
seminaareihin eivät ole vastuullista rahankäyttöä, eivätkä myöskään sovi yhteen kaupungin
ympäristötavoitteiden kanssa.
Kaupungin johtajien ja kaupunginhallituksen on pohdittava myös uudelleen kaupungille kuuluvien
luottokorttien käyttöön liittyvistä pelisäännöistä.
Esitämme, että Vantaan kaupungin toimintaohjeet kaikkiin edellä mainittuihin kustannuksiin
tarkastellaan uudelleen sekä ryhdytään säästötoimenpiteisiin, jotka myös noudattelevat kaupungin
kunniahimoisia hiilineutraalisuustavoitteita.
19.9.2022 Vantaan kaupunginvaltuuston kokous