TOP 5 vinkkiä: Näin torjut hyvinvointialueilla rehottavaa korruptiota

Suomi on yksi maailman korruptoineimmista maista, vaikka Suomi keikkuu Transparency International maailman vähiten korruptoituneet maat -listan kärkipäässä.

Kuinka tämä on mahdollista?

Transparency International listaus perustuu ihmisten mielipiteisiin ja käsityksiin. Poliittisen korruption painotusta ei listauksessa juurikaan ole. Tutkimuksessa nojataan ihmisten käsitykseen omasta elinympäristöstä: Oletko nähnyt korruptiota? Oletko maksanut saadaksesi hyötyä? jne.

Korruptiota on kahdenlaista

Korruptio voidaan jakaa kahteen osaan: sanktioituun ja sanktioimattomaan. 

Sanktioitu korruptio on perinteistä lahjontaa, luottamusaseman tai virka-aseman väärinkäytöstä, kilpailulainsäädännön rikkomista tai pahimmillaan jopa varastamista, uhkausta ja kiristämistä.

Sanktioimattoman rakenteellisen korruption lista on taas pitkä kuin nälkä vuosi. Termi  ”Puolueiden oikeus” kuvaa tätä kaikkein parhaiten.

Rakenteellista korruptiota ovat mm. erokorvaukset (usein salataan), kehitysapu (sisältää kaikki korruption muodot), lobbaus, yritysten hallintoneuvostot (YLE), poliittiset virkanimitykset (Kela, Veikkaus), kolmannen sektorin tuet, säätiöiden ja ammattiyhdistyn verovapaus ja avustukset, piilopuoluetuet (valtuustorahat, turhat jaostot ja lautakunnat, vaalituet), pörssiyhtiöiden energiatuet, turhat instituutiot (Sitra) jne.

Erimieltä olevat hiljennetään

Suomen kunnat ja hyvinvointialueet saavat suurimman osan valtion budjetista eli noin 50 miljardia euroa. Siksi näitä myös valvotaan vähiten ja korruptio on hienojakoista ja vaikeasti havaittavaa.

Parhaiten sen huomaa esityslistoissa. Hallituksien, lautakuntien ja jaostojen toimintatavoista voidaan huomioida seuraavaa.: Päätökset ovat usein ennalta ohjattuja. Jäsenten vaikuttamismahdollisuudet ovat minimaalisia. Perinteiset puolueet ohjaavat toimintaa. Virkamiesvalta ja talontavat määrittelevät pelisäännöt ja – mikä tärkeintä – erimieltä olevat hiljennetään.

Asiakohdat on tietoisesti rakennettu monimutkaisiksi ja vaikeasti ymmärrettäviksi samalla kun päättäjiä painostetaan nopeaan päätöksentekoon.

TOP 5: Näin torjut korruptiota

Miten vastata sitten rakenteelliseen korruptioon? Luottamushenkilöiden osalta osaan sanoa seuraavaa:

Jätä eriävä mielipide, niin et joudu juridiseen vastuuseen.

Panosta ryhmäneuvotteluihin ja faktoihin.

Luo julkista painetta ja tiedota avoimesti.

Tee valitus julkisen sektorin oikeaan käteen eli hallinto-oikeuteen.

Viimeisenä hätäkeinona käytä ilmaista palvelua eli tee tutkintapyyntö.

Lähteet: Transparensy.org.uk , WHO. Vantaan Kaupungin arkisto,