TOTUUS VAIETUISTA VANTAAN VELOISTA JA TULEVISTA INVESTOINTI SUUNNITELMISTA

Kunnan perustehtävä on tuottaa palveluja asukkailleen. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. laadukkaita terveydenhoito-, vanhus- ja koulutuspalveluita. Kaikki nämä hyvät palvelut ovat vaarassa heikentyä, koska Vantaa on ylivelkaantumisen tiellä.

Vantaan omat suorat velat ovat tällä hetkellä 1 miljardi ja Vantaan omistamien yhtiöiden kautta velat ja vastuut ovat myös 1 miljardi. Vantaan kokonaisvelat ja vastuut ovat siis tällä hetkellä 2 miljardia euroa. Huolestuttavaa on myös yleisen korkotason nousu. Jo 2 % koron nousu vaarantaisi kaikki kunnan peruspalvelut ja kunta joutuisi leikkaamaan asukkaiden palveluista.

Vantaan kiistelty n. 500 miljoonan raitiovaunuprojekti on pieni kustannus Vantaan kokonaisvastuisiin ja tulevaisuuden investointisuunnitelmiin verrattuna. Jos raitiovaunun kannattajat saavat valtuustossa yliotteen, on vaarana Vantaan ylivelkaantuminen lopullisesti ja ajautuminen valtion holhoukseen.

Vantaan edustajat ovat olleet hiljaa tulevista muista investoineista. Seuraavia projekteja jo suunnitellaan, vaikka korona painaa kunnan taloutta vahvasti miinukselle. Tässä muutamia esimerkkejä. Kielotien hybridirakennus, Koulukampuksen rakentaminen ja Varian perusparannus, nämä maksaisivat arviolta 250 miljoonaa. VAV:n rakennus- ja korjaussuunnitelmat 70 miljoonaa. Suomiratahanke, johon Vantaa on liittynyt, velvoittaa 400 miljoonan vastuisiin sekä Peijaksen kehityssuunnitelma arviolta 250 miljoonan.

Jos kaikki edellä mainitut suunnitelmat toteutuvat, Vantaan velkataakka tulisi nousemaan lähes 1,5 miljardilla. Kun tähän lisätään parin seuraavan vuoden jo sovitut investointipäätökset 600 milj., niin tällöin kokonaispotti voi kasvaa vuosikymmenen aikana yli 4 miljardiin. Korkomenojen mahdollinen kasvu ja tulevat investoinnit rampauttavat Vantaan tulevaisuuden kymmeniksi vuosiksi eteenpäin ja kaikki tämä on pois kuntalaisten palveluista.

Yritysten määrän nopea lisääminen ja korkea työllisyysaste ovat ainoa toimiva lääke tämän hetken taloudellisiin haasteisiin. Kunnallisveron nostaminen ei ole myöskään ratkaisu, koska se on pois kuntalaisten ostovoimasta.

Itse olen asettunut ehdolle, jotta voisin tarjota näkökulman, miten haastavaa eurojen tekeminen on yksityissektorilla, mutta vieläkin tärkeämpää on edistää sitä, että julkisella puolella rahan käyttäminen on vastuullista ja veronmaksajaa kunnioittavaa.

Vantaa ensin ja asiat tärkeysjärjestykseen!

7.6.2021