Tuukka Saimen

Miksi olen ehdokkaana

Suuretkaan elämässä kohdatut vaikeudet eivät saa nujertaa ihmisen uskoa tulevaisuuteen. Harva meistä voi sanoa, että asiat ovat aina sujuneet toivotulla tavalla. Elämän monilla haasteilla on myös oma tarkoituksensa. Vaikeudet koulivat ja kasvattavat meitä kestämään ja toimimaan paremmin tulevaisuuden haasteita kohdatessamme.

Usein puhutaan siitä, että politiikkaa ei voi muuttaa, ei saada aikaiseksi todellista muutosta politiikan asiakysymyksissä, ei politiikkojen tavassa toimia, ei saada kansalaisia mukaan politiikan toimintaan jne. Politiikassakin on kuitenkin loppupeleissä kysymys erilaisten haasteiden kohtaamisesta ja haasteisiin liittyvien asiakysymysten ratkaisemisesta ja toimintatapojen muuttamisesta.

Olen lähtenyt mukaan politiikkaan sen vuoksi, että mielestäni on mahdollista muuttaa myös politiikkaa ja sen tekotapaa. Politiikka tarvitsee enemmän myönteistä ajattelua, ratkaisukeskeisyyttä, parempaa päätöksentekoa ja järkevämpää lainsäädäntöä. Tavoitteenani on siis vaikuttaa siihen, miten käytännön politiikkaa suunnitellaan ja toteutetaan. Lisäksi kaikessa politiikan päätöksenteossa tulee aina huomioida päätösten tai lainsäädännön todellinen käytännön vaikutus kansalaisiin ja yrityksiin.

Henkilökuvaus

Olen avioliitossa oleva kristitty yrittäjä.

Yrittäjyys on ollut minulle selkeä päämäärä jo pienestä pitäen.  Perustin ensimmäisen yritykseni jo 19-vuotiaana, työllistäen ensin itseni.

Nykyinen yritystoimintani alkoi vuonna 1998. Omistamani liiketoiminta on ollut alusta alkaen kannattavaa. Nyt yritykseni johtaa ja hallinnoi useita ravintoloita sekä elintarviketuotantolaitosta Vantaalla. Työllistän itse tällä hetkellä suoraan noin 40 henkilöä ja välillisesti noin 100 henkilöä.

Määrätietoinen toimintani on kasvattanut minusta osaavan ja rehdin johtajan. Positiivisuus, innovatiivisuus ja ahkeruus ovat olleet tukijalka kaikkeen toimintaani.

Yrittämisen ohella olen opiskellut lukiossa, kauppakoulussa ja Jyväskylä Yliopiston MBA-linjalla.

Tapasin aviovaimoni vuonna 2001 ja avioidumme vuonna 2012.  Meillä ei ole yhteisiä lapsia, ja siksi nuorten tukeminen onkin lähellä sydäntäni.

Olen kristitty ja elämänarvoni perustuvat luterilaiseen etiikkaan. Yhteiskunnan toiminnan ja järjestyksen suhteen olen konservatiivi.

Vapaa markkinatalous, joka kannustaa ihmisiä yksityisomistukseen ja yrittäjyyteen, on terveen talouden pohja. Valtion liiallinen holhoaminen on niin yhteiskuntaa kuin myös yksilöä vahingoittavaa, ja siksi valtion sekä kunnan puuttumista liiaksi ihmisten päivittäiseen arkeen pitää rajata harkiten.

Olen myös suvaitsevainen ja ymmärtäväinen ihminen. Hyväksyn ihmisyyden monet kasvot. Mielestäni on tärkeää, että Suomessa kansalaiset saavat kasvaa turvallisessa ja vapaassa yhteiskunnassa.

Suomi nousee ja menestyy vain työllä.