VALTUUSTOAlOITE SÄHKÖENERGIAN MYYNNISTÄ VANTAALAISILLE ASUINKIINTEISTÖILLE OMAKUSTANNUSHINTAAN

Vantaan Energian on tarjottava verkkoasiakkaina oleville asuinkiinteistöilleen omaan tuotantoonsa tai   osakassopimuksiinsa perustuvaa omakustannusperusteista sähkönostosopimusta helmikuun alusta alkaen ( Mankala –periaate). Vantaan konsernijohdon on ohjeistettava Vantaan Energian hallitusta tekemään asiasta päätöksen.

Perustelut:

Suomen sähkömarkkinat ovat sekaisin ja erityisesti sähköön perustuvien lämmitysjärjestelmien (suora sähkö tai ilmalämpö- ja maalämpö) asuinkiinteistöjen asukkaat, joille ei ole tarjolla kuin kalliita määräaikaisia tai pörssisähkösopimuksia, ovat ylivoimaisissa vaikeuksissa. Vantaan energia on onnistuneiden investointiensa ja sijoitustensa johdosta suuri sähköntuottaja.

Vantaan energia voi myydä verkkoasiakkailleen tuotantoaan pörssihinnoittelun sijaan omakustannusperiaatteella.  Tällä hetkellä kaukolämmön piirissä oleva suurin osa Vantaan kerrostalokiinteistöistä nauttii jo valtakunnan edullisimmasta lämmitysenergiasta. Vaikeuksissa ovat kaukolämpöverkon ulkopuolella omakoti- ja rivitalokiinteistöissä asuvat. Vantaan kestävien ympäristötavoitteiden mukaisesti niissä on siirrytty lämmityksessä fossiilisista lämmönläheistä sähköön perustuvaan ilma- ja maalämpöön. Asukkaat ovat toimiessaan oikein joutuneet ylivoimaisiin vaikeuksiin.

 Vantaalla on mahdollisuus omilla päätöksillään poistaa verkkoasiakkailtaan energiakriisin aiheuttama suuri epävarmuus asumiskulujen osalta. Pientaloista kertyy valtaosa kaupungin verotuloista. Niissä asuu myös valtaosa kaupunkimme lapsiperheistä. Aloitteen toimenpide parantaisi myös merkittävästi Vantaan asemaa lapsiperheiden houkuttelussa pääkaupunkiseudulla ja on siten sekä asuntopoliittisten että elinvoimatavoitteiden mukaista.

Aloite ei vaikuta Oomin muiden asiakkaiden sähkösopimusten hintaan tai ehtoihin. Ne perustuisivat edelleen valtakunnallisiin sähkömarkkinoihin. Se pienentäisi vain Vantaan energian tulosta. Valtio on leikkaamassa energian tuottajayhtiöiden voittoja ylimääräisellä verolla valtion kassaan yleiskatteisiin menoihin. Vantaa kaupungin ei ole myöskään syytä kerätä menoihinsa energiayhtiönsä perusteettomia voittoja asukkaidensa hädänalaisella tilalla.

Asia on teknisesti helposti toteutettavissa siten, että Vantaan energia tarjoaa uutta sopimusta asuinkiinteistöille laskuttaessaan normaalisti verkkoasiakkaitaan verkon käytöstä. Määräajaksi omiin sopimuksiinsa sidotuille muiden yhtiöiden asiakkaille uutta sopimusta tarjotaan sopimuskauden päättymisestä lukien.

Aloitteen toteutuessa Vantaan energiasta tulee aidosti vantaalaisten oma rakastama yhtiö ja se saa uusia asiakkaita ja uskollisen asiakaskunnan, joka tukee sen kaikkia hyviä pyrkimyksiä.

Vantaalla 19.12.2022

Tuukka Saimen, valtuutettu