VANTAALAISILLA ON PÄÄTÖKSEN TEON PAIKKA

Suomen kansa on monien asioiden suhteen mielipiteiltään jakaantuneempaa kuin koskaan. Suomen hallituksen sekava johtamistapa ja ideologinen painotus asioiden hoitamisessa on ollut omiaan lisäämään kansan kahtiajakoa. Kansalaisten huoli huomisesta on aitoa, ja siksi vantaalaiset tarvitsevat uusia ja innovatiivisia päättäjiä kaupunginvaltuustoon.
Vantaan monet suuret haasteet ja niihin liittyvä päätöksenteko ovat edessämme tulevalla valtuustokaudella. Tärkein asia on Vantaan velkaantumisen pysäyttäminen, sillä kaupungin voimakkaan velkaantumisen lopputulemana tulee todennäköisesti olemaan velka-Vantaan liittäminen osaksi Helsinkiä.

Työn ja yrittämisen edistäminen on vantaalaisia yhdistävä tekijä. Vireä ja monipuolinen yrittäjyys sekä korkea työllisyysaste ovat osaratkaisuja Vantaan velkaongelman ratkaisussa. Työ ja yrittäjyys lisäävät kokonaisvaltaisesti vantaalaisten hyvinvointia ja ehkäisevät erilaisia työn ja toimeentulon puuteen aiheuttamia taloudellisia ja henkisiä ongelmia. 
Tehdään yhdessä Vantaasta Suomen paras kaupunki, jossa on hyvä työskennellä ja yrittää. Seuraavassa blogissa kerron omat keinovalikoimani Vantaan tilanteen parantamiseksi.

6.4.2021