VANTAAN RAITIOVAUNUHANKKEEN SUUNNITTELUN VÄLITÖN PYSÄYTTÄMINEN

VALTUUSTOALOITE 23.8.2021

Me allekirjoittaneet valtuutetut pyydämme, että Vantaan kaupunki keskeyttää Vantaan
raitiovaunuhankkeen suunnittelun välittömästi.

Globaalista Covid 19 viruksen aiheuttamasta pandemiasta johtuvasta elinkeinoelämän osittaisesta
pysähtymisestä Vantaalla (lentokentän alue) ja Vantaalle kohdistuvasta poikkeuksellisen suuresta
työttömyydestä johtuen Vantaan tulevat verokertymät ovat vaarassa pienentyä merkittävästi. Myös
kuntalaisten julkisen liikenteen käytön merkittävä väheneminen ja uudet päästöttömät liikkumisen
eri muodot kuten sähköbussi, sähkö ja vetyautot sekä alustatalouden innovaatiot ovat jo itsessään
riittävä peruste kalliin, vanhanaikaisen ja tehottoman raitiovaunuhankkeen suunnittelun
keskeyttämiseksi.

Jo nyt sovittujen 20 miljoonan euron suunnitteluun varatuilla rahoilla olisi Vantaalle mahdollistettu
44 uuden sähköbussin hankinnat. Vantaan ylivelkaantuminen, koronasta johtuvan tulevaisuuden
ennustamisen mahdottomuus, epästabiilit kansainväliset korkomarkkinat ja inflaatiokehityksen
huolestuttava suunta vahvistavat talouden kokonaiskuvan epävarmuutta. Myös
raitiovaunuhankkeen rahoittamiseen liittyvät ulkopuolisten rahoittajien epävarmuus sekä Vantaan
oman osuuden rahoittaminen velkarahalla vaarantaa Vantaan tulevaisuuden kymmeniksi vuosiksi
eteenpäin.

Esitämme, että Vantaan kaupunki ryhtyy välittömästi toimiin, jolla saadaan pysäytettyä kaikki
tulevat raitiovaunuhankkeen kustannussuunnitelmat välittömästi sekä ruvetaan etsimään
edullisimpia ja kustannustehokkaampia joukkoliikenteen eri muotoja, jotka palvelevat
tasapuolisemmin kaikkia vantaalaisia julkisen liikenteen käyttäjiä.