Vantaan ratikkahanke tulee kaatumaan

Vantaata johdetaan kuin Italiaa. Johtavat virkamiehet ja perinteisten puolueiden päättäjät pelaavat suunnitteilla olevan ratikan osalta venäläistä rulettia ja luovat turhia taloudellisia jännitteitä ja pelkotiloja vantaalaisten harteille.

Vantaan kaupungin verkkosivuilla ratikkaa markkinoidaan harhaanjohtavasti. Ratikan rakennuskustannukseksi esitetään vuoden 2019 esitettyä kustannusarviota (293 milj. €). Miksi inflaatiokerrointa rakennuskustannuksille ei ole kyetty päivittämään? Verkkosivuilla väitetään myös, että ratikan varikko- ja vaunukustannuksia ei tule Vantaan vastattavaksi.  Väittämä on täysin perusteeton. Kuntalaiset maksavat varikko- ja vaunukustannukset HSL:n Vantaan kuntaosuudessa. Tulot näihin saadaan Vantaan kuntaverokertymästä. Kustannuslaskelmista puuttuu myös Tikkurila-tunneli. Alkuperäinen hinta-arvio oli 20 milj. Rakennusteknisten haasteitten takia tunnelin arvioitu loppuhinta on tällä hetkellä noin 100 milj.

Kiinteistötaloudelliset tuottolaskelmat on laatinut ratikkareitin varrelle asuntoja rakentava Newsec. Kun laskelmia verrataan Tampereen vastaaviin kiinteistötaloudellisiin tuottolaskelmiin, niin samankaltaisuutta ei voi olla huomaamatta. Onko Vantaan tuottolaskelman luvut suoraan kopioituja vastaavasta Tampereen laskelmasta?  Onko Newsec raitiovaunun rakentamisesta suoraan hyötyvänä osapuolena ylipäätänsäkin oikea ja puolueeton taho tekemään kiinteistötaloudellisia tuottoarvioita?

Kaupunginhallituksen jäsenenä en ymmärrä kaupunginjohdon kovapäistä toimintaa. Tikkurila-tunnelin välittömässä läheisyydessä olevien asunto-osakeyhtiöiden kanssa on tehty kirjallisia sitovia maavuokrasopimuksia. Nyt niille viitataan kintaalla. Taloyhtiöt ovat vieneet riidat hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ja tarvittaessa hakevat oikeutta käräjäoikeudesta.

Myös ratikan yleissuunnitteluun varattujen määrärahojen käytössä on epäselvyyksiä. Vuodelle 2022 myönnettyjen määrärahojen käytöstä on valitettu hallinto-oikeuteen. Virkamiehet saivat Vantaan valtuustolta 16.12.2019 valtuudet tehdä yleissuunnitelmia. Tästä huolimatta tehdään lopullisia rakennussuunnitelmia, joihin valtuuksia ei ole olemassa.

Kaupunginjohto on ratikan lisärakentamisen perustelemiseksi laatinut ratikan kaavarunkoja. Nämä yltiötiivistämistä tarkoittavat yksityiskohtaiset suunnitelmat ovat käytännössä osayleiskaavoja. Ne ovat nykyisen yleiskaavan ja hyväksyttyjen asemakaavojen vastaisia. Laki ei näitä tunne eikä niihin siitä syystä voi hakea muutosta. Niillä on tarkoituksena perustella ratikan taloudellisuutta kuvitellulla lisärakentamisella kuten sadussa Keisarin uusista vaatteista.

Perussuomalaiset ovat esittäneet huolensa useista rikkomuksista. Itse en Vantaan hallituksenjäsenenä tule allekirjoittamaan vuoden 2022 tilinpäätöstä edellä mainittujen rikkomusten ja epäselvyyksien takia.

Tulevat eduskuntavaalit ovat erittäin tärkeitä vantaalaisten hyvinvoinnin ja verotuksen kannalta. Valtion kassa on tyhjä ja julkinen velka ennätyslukemissa. Korkean inflaation ja korkeiden korkojen takia vanhanaikaisesta sekä kalliista raideinvestoinneista on luovuttava.