VENÄJÄ – MAHDOLLISUUKSIEN MAA?

Paras puolustus on vahva kaupallinen yhteistyö.

Venäjä on meille suuri mahdollisuus ja esimerkillämme voimme vaikuttaa Venäjän luotettavuuteen sekä yhteistyömme menestykseen.

Suomalaisten vahva osaaminen useilla teollisuuden aloilla kuten kemian, elektroniikan ja kaivosteollisuuden alalla luovat hyvät mahdollisuudet viennin lisäämiseen. Taloudellinen yhteistyö kuten modernien jätteenpolttolaitoksien rakentaminen lähialueillemme auttaisivat globaalien hiilineutraalisuus tavoitteiden saavuttamista tehokkaasti.

Venäjän mittavat luonnonrikkaudet, korkea avaruusteknologia ja vahva lääketieteen sekä matematiikan koulutus luovat myös erinomaisia yhteistyönavaimia.  Suomen viennin arvon lisäämistä voidaan kasvattaa merkittävästi ennen kaikkea Venäjän vientiä kasvattamalla.