Vihreän siirtymän tehokkaampi kohdentaminen. Säästöä joka sentti.

Jokainen haluaa elää puhtaassa maailmassa. Ei syöpää aiheuttavia raskasmetalleja, ei savuavia piippuja eikä saastuttavia autoja vaan puhdasta vettä, muokkaamatonta ravintoa ja päästötöntä energiaa.

Vihreän siirtymän painopisteet jakautuvat valtioiden kesken epäoikeudenmukaisesti. Suomen valtion ja muiden julkisen sektorin toimijoiden epärealistiset hiilineutraalisuustavoitteet vaarantavat talouden kantokyvyn. Hiilineutraalisuustavoitteiden hallinnolliset kustannukset ovat miljoonia. Valtion, kuntien ja julkisen sektorin omistamien yrityksien palkkaamat ”eko-talouden ammattilaiset” nostavat veroastetta ja ohjaavat talouden kehitystä väärään suuntaan.

EU:n kaupallisilta kumppanimailta pitää vaatia suurempia panoksia hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi. Lainsäädännöllä sekä ohjataan että kannustetaan globaaleja yrityksiä tuottamaan puhtaampia teknologisia ratkaisuja. Julkisen sektorin ei pidä olla tiennäyttäjä vaan mahdollistaja. Suomen kuntien sekä julkisten yhtiöiden hiilijalanjäljet pienevät, kun palvelun tarjoajat, kauppa ja tuotanto ohjataan tuottamaan hyödykkeitä kestävästi. ”Vihreää” hallintoa keventämällä kuntien ja valtion budjetit ovat paremmin tasapainossa.