YLEISRADIO JA UUDEN ALKU

Ylen tulevaisuus on menneisyydessä. Kohti ammattitaitoista ja tasapuolista mediaa

Nykyisenkaltaista valtiorahoitteisen yleisradion toiminnan ohjausta ja tulevaisuudesta keskustelua ei pidä harjoittaa, vaan Yleisradion toiminta pitää lopettaa välittömästi.

Yksityistä median roolia ei pidä rajoittaa, mutta julkisen poliittisesti yksipuolisen ja ideologisen yleisradion toimintaa ei pidä nykyisen kaltaisessa toimintaympäristössä harjoittaa.

Yleisradion raunioille pitää synnyttää uusi moderni ja ammattimaisen viestinnän konsepti. Uuden mediatalon konsepti voisi olla esim. seuraavanlainen. Ympärivuorokautinen uutiskanava, urheiluun ja talouspolitiikkaan keskittyvä kanava ja kansalaisten sivistykseen ja dokumentteihin paneutuva kanava.

Alueelliset uutisoinnit on jätettävä yksityisille toimijoille ja radiokanavien ohjelmaa on rajattava siten, että se ei kilpaile yksityisten toimijoiden kanssa. Poliittisesta hallintoneuvostosta pitää luopua ja toimintaa valvoa jatkossa julkisen sanan neuvoston toimesta.