YMMÄRTÄÄKÖ KAUPUNGIN JOHTO VANTAAN TALOUDEN TODELLISTA TILANNETTA?

Vääntö Vantaan kaupungin budjetista tuleville vuosille alkoi odotusten mukaisesti. Kaupunginjohtaja
Viljanen kertoo Vantaan Sanomissa (1.11.2021) että ”Vantaa on terve suomalainen kaupunki”. Jos tällä
tarkoitetaan kuntalaisten hyvinvointia, väittämä voi pitääkin osittain paikkansa, mutta jos tarkoitetaan
taloudellisesti tervettä kaupunkia, väittämä on virheellinen ja jopa populistinen. Onko Vantaan talous
tervehtymisen tiellä, kun sitä on rahoitettu poikkeuksellisen suurilla valtionavustuksilla viime vuosina (v.
2020 293 milj. ja v. 2021 247 milj.)?
Vuoden 2022 talousarviossa on mielestäni selkeitä epäkohtia. Kokonaisvelka lisääntyy vuosittain (63 milj.
vuonna 2022), työttömyyden (9–13,3 %) vähenemiseen ja lentokentän alueen hiljentymiseen ei ole
kehitteillä toimivia ratkaisumalleja ja kaupungin hallintohenkilöstön sopeutustoimiin ei ole ryhdytty, vaikka
Soten johdosta verotulot vähenevät 740 miljoonaa sekä kunnan lakisääteiset velvoitteet kevenevät
merkittävästi.
Kuntalaisen onkin hyvä tietää, että Vantaan kokonaisvastuut ja velat (2 miljardia, n. 8500 € per asukas)
säilyvät, eivätkä ne siirry uudelle hyvinvointialueelle. Siksi on erittäin tärkeää, että poliitikot hakevat
yhdessä tehokkaasti sellaisia ratkaisumalleja, jotka aidosti tasapainottavat taloutta ja luovat vakaampaa
tulevaisuuden kuvaa sekä synnyttävät uusia työpaikkoja ja antavat yrityksille mahdollisuuden menestyä.
Ratkaisuni tulevaisuuden parhaaksi ovat selkeät. Vantaan budjetissa jaettavien avustuksien (84 milj.)
määrää on leikattava ja johdon sekä toimihenkilöstön sopeutustoimet aloitettava välittömästi.
Kaupunkikulttuurin toimiala yhdistetään kasvatuksen ja oppimisen toimialaan ja päällekkäiset virat
lopetetaan, kaupungin omistamat kiinteistöyhtiöt myydään tai fuusioidaan osaksi VTK Kiinteistöä sekä
taloushallinto muutetaan paperittomaksi vuoteen 2025 mennessä.
Talouden kasvuun saadaan merkittävää tehokkuutta, kun raitiovaunuhanke keskeytetään, Vantti Oy:n
kannattamattomat osat ulkoistetaan ja kaupunkiin perustetaan yritysten rekrytointiosasto luomaan
tulevaisuuden kasvua. Vantaan lainakannan merkittävä vähentäminen on myös tulevaisuuden kannalta
erittäin tärkeää, jotta saamme talouteen riittävää joustoa ja parempaa ennustettavuutta.
Tänä vuonna tulemme näkemään, mitkä puolueet ovat valmiita ottamaan vastuuta ja ketkä ovat nimensä
mukaisesti todellisia talouspuolueita.
Tuukka Saimen
yrittäjä,
kaupunginhallituksen jäsen, konsernijaoston jäsen ja kaupunginvaltuutettu (ps.)