Yrittäjät uupuvat yhteiskunnan velvoittamaan pakkotyöhön

Yleisradio uutisoi 26.12-22 alle kymmenen ihmistä työllistävien yritysten määrän huomattavasta vähenemisestä. https://yle.fi/a/74-20010110 Huoli on aito ja akuutti. Jo nykyiseltä hallitukselta tarvitaan nopeaa reagointia. Yritysten väheneminen ja yrittäjien uupuminen heikentää kansantalouden kantokykyä ja kaventaa kilpailua. Tämä johtaa kulutustarvikkeiden ja palvelujen hintojen nousuun ja myöhemmin julkisen sektorin halvaantumiseen. Ratkaisut byrokratiapöheikön keventämiseen, yksityisen sektorin työllisyyden kasvuun ja yrittäjien jaksamiseen on löydyttävä ripeällä vauhdilla.

Eduskunnassa, kuntien- sekä hyvinvointialueiden valtuustoissa ja työnantajajärjestöissä yrittäjien määrää on lisättävä. Tässä äänestäjillä on suurin vastuu. Esim. omassa kunnassani Vantaalla 67 luottamushenkilön valtuustossa olen ainoa kokopäiväinen yrittäjä, joka aidosti työllistää muitakin kuin itsensä. Miten tällainen valtuusto voi aidosti tehdä yrittäjämyönteisiä ratkaisuja?

Vaikeasti hallitavilla ja työllistävillä työehtosopimuksilla ja byrokratian kasvattamisella on Suomessa pitkä historialliset juuret. Työnantajajärjestöjen ja työntekijäjärjestöjen intressit ovatkin olleet lähes aina saman suuntaiset.

Työnantajajärjestöissä ja elinkeinoelämän keskusjärjestössä (EK) suuryritykset päättävät kaikista merkittävistä linjamuutoksista ja tavoitteista. Kilpailu vähenevästä ja osaavasta työvoimasta sekä suuryritysten markkinaosuuksien kasvuhakuisuus heikentää entisestään pienyrittäjien asemaa markkinoilla. Työnantajajärjestöjen tavoitteissa pitäisi näkyä paremmin yrityskentän moninaisuus ja mikroyrittäjien tavoitteet.

Ratkaisu olisi merkittävä byrokratian vähentäminen. Työehtosopimukset pitäisi olla joustavammat ja työntekijöiden palkan sivukustannukset kevyemmät mikroyrityksessä. Näin pienyrittäjät voisivat myös aidosti kilpailla osaavasta työvoimasta ja tarjota kilpailukykyistä palkkaa.

Mikroyrityksessä tulisi työntekijöiden irtisanominen olla helpompaa, koska yksikin väärä rekrytointi voi vaarantaa koko yrityksen olemassaolon.

Samoin alakohtaisia viranomaisvaatimuksia ja seurantaa pitäisi vähentää ja järkiperäistää. Se mikä oli kaksikymmentä vuotta sitten oleellista ei välttämättä ole enää nykyajassa relevanttia.

26.12.2022